RICHARD ŠTIPL & RONY PLESL

RICHARD ŠTIPL & RONY PLESL

Sdílet nadšení z uměleckých počinů. Vyjádřit obdiv k fenomenálním výtvarným technikám i strhujícím nápadům. To děláme v Pigmentariu velmi rádi. Za aktuální vrchol prezentace současně tvorby považujeme výstavní projekt INKARNACE.

Od 23. listopadu do 4. února představuje DSC Gallery v Praze pod tímto názvem díla dvou výrazných osobností současného českého umění. Jsou jimi sklářský výtvarník Rony Plesl a sochař Richard Štipl. Kurátor Petr Vaňous vybral díla tematizující problematický vztah současné společnosti k základním otázkám spojených s lidskou konečností a smrtí. Autoři zde představují výběr z nejnovějších prací, v nichž rozehráli rozporuplnou hru s tématy humanity, víry, lidské pomíjivosti a vitální tělesnosti. Pro dialog mezi díly obou umělců navrhl architekt Josef Pleskot svébytnou výstavní architekturu, která podtrhuje také technologickou náročnost děl a řemeslný um autorů.

Rony Plesl díky hluboké znalosti kvalitního sklářského řemesla a unikátních technologií nového způsobu tavení skla pracuje s náročnými formami. Ty dají vyniknout nejen vlastnímu obsahu díla, ale rovněž pro diváka připraví podívanou, v níž může obdivovat tento křehký materiál v plné kráse. Koncentrace rozporných vlastností skla motivuje Plesla hledat nové výrazové cesty. Snaží se ho osvobodit od historického tzv. sklářského umění a etablovat ho jako svébytné médium. Plesl zhmotňuje vizuálně silné „posvátné“ předměty z tohoto amorfního materiálu podobně, jako sochař modeluje sochu. Vystavené plastiky formálně i ideově navazují na výstavu v londýnském Victoria & Albert museu v roce 2019. Zároveň jsou předzvěstí chystané instalace pro bienále umění v Benátkách, které se uskuteční v roce 2022 a jež svým významem představuje pomyslný tvůrčí vrchol. Na výstavě již dnes září dvě benátská zrcadla, která vznikla ve spolupráci s muránským zrcadlářským mistrem Giulianem Fugou.

Richard Štipl je považován za jednoho z nejinovativnějších sochařů, kteří se v poslední době objevili na mezinárodní scéně současného umění. Zaujal svými expresivně jednajícími hyperrealistickými sochami, v nichž zachycuje hledání vlastní identity, pohybující se na hranici estetické iritace. Projevuje se tu i jeho fascinace jak dějinami umění, tak technologickými postupy tvorby. Časová a řemeslná náročnost jeho soch je patrná na první pohled – sám přiznává, že mu trvalo více než rok objevit základní techniku polychromie, jež je pro jeho sochy typická. V popředí Štiplova díla tak stojí tradiční techniky skloubené s postmoderními symboly, sebereflexe a zkoumání psychologických stavů jedince. Zabydlování paralelních světů jsou podtržené touhou hluboce prozkoumat akt umělecké inkarnace. Na výstavě se vedle monumentálních polychromovaných soch ze dřeva objevují i objekty z litého kovu a poprvé je vystavena i skulptura z kamene. Některé z plastik doplňují šperky Alana Crocettiho, se kterým Štipl spolupracoval na projektu pro návrháře Dries Van Noten. Crocetti navrhuje šperky pro osobnosti jako Lady Gaga a Billie Eilish.

„Jako opravdu fascinující aspekt výstavy považujeme možnosti dialogu mezi sochami obou umělců. Fakt, že tato interakce děl je zprostředkována Josefem Pleskotem, jednou z nejvýznamnějších osobností moderní české architektury, tomuto dialogu jen dodává na významu,“ zdůrazňují galeristé Edmund Čučka a Karolína Juřicová.