top of page
tereza_studiovisit_prezentace.png

Vystudovala obor fotografie na FAMU v Praze, v současnosti se však věnuje především sochařské objektové tvorbě. Právě materiálová povaha je základním stavebním kamenem jejích prací. Ve své tvorbě totiž zkoumá různé možnosti přírodních materiálů, vrstvy nejrůznějších povrchů, měřítka, která se otevírají dalšímu dialogu.

,,Za vším stojí můj intenzivní pocit z dětství, kdy jsem u barokních kostelů na dočasných skládkách nacházela torza soch odkázána k zaníku nebo čekající na restaurování. Společně s umělými květy z pohřebních věnců, střepy z náhrobků a dalšími odpady tvořila tato asambláž bizarní barevný a tvarově zajímavý celek, který byl pro mou dětskou mysl základem osobní mytologie tvořené mixem křesťanského výtvarného jazyka a dalších vytoužených světů."

tereza_studiovisit_prezentace2.png
tereza_studiovisit_prezentace3.png
tereza_studiovisit_prezentace4.png

Přírodní element se jejích prací týká i tématicky. Lidskou rukou zpracovaný materiál vytváří vazby mezi člověkem a přírodou. Její tvorba se dotýká témat mytologie a mysticismu. Pracuje s archetypy křídel, masek a gest, jako i atributy blíže neurčených kultur. Symbolické vyznění neuchopitelných jevů zpracovává ve své surové hmotě, pomocí objektů vytváří vlastní krajinu, zpřítomňuje tak relikty člověka v různých dobách a na různých místech.

Pracuje s ušlechtilými materiály jako jsou mramor, dřevo, hedvábí, vlna, mosaz, onyx, eben, peří exotických ptáků, které díky svému surovému zpracování působí jako artefakty vyprahlé civilizace.

 

Stěžejním prvkem v jejich dílech he právě instalace. Hedvábné transparetntní látky vzlíná stříbrným mořidlem a zpracovává jako tiché krajiny, jejímž zavěčením na prosklenou okenní tabuli vytváří obraz, který je závislý na zdroji přirozeného světla a mění se v průběhu denní doby. Mramorová surová tělesa zase staví na subtilní kovové konstrukce a dává jim tak zcela jedinečnou křehkou formu.

tereza_studiovisit_prezentace5.png
tereza_studiovisit_prezentace6.png
tereza_studiovisit_prezentace7.png

Těšíme se na setkání s vámi u Terezy ve čtvrtek 7. listopadu od 17 do 21 hod. na adrese Umělecká 5, Praha 7.

bottom of page